Δερματολογία

Ποικιλόχρους πιττυρίαση

Η ποικιλόχρους πυττηρίαση είναι μια πολύ συχνή δερματοπάθεια η οποία οφείλεται στον μύκητα Malassesia furfur. Είναι πάθηση μεταδοτική και εμφανίζεται με μικρές καφετιές κηλίδες που παρουσιάζουν πιττυρώδη απολέπιση και εντοπίζονται στον θώρακα, στους ώμους, στα πλευρά, στον αυχένα και στην κοιλιακή χώρα. Οι καφετιές κηλίδες αρχικά έχουν μικρό μέγεθος και μπορεί να εντοπιστούν μονήρεις ή υπό τη μορφή πλακών κατά μήκος του δέρματος.

Το δέρμα των ατόμων που πάσχουν από ποικιλόχρους πιττυρίαση εάν εκτεθεί στην ηλιακή ακτινοβολία έχει την τάση αντί να σκουραίνει να γίνεται πιο λευκωπό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται παρασιτική αχρωμία. Η θεραπεία συνίσταται στη λήψη δια του στόματος του φαρμάκου fungoral καθώς και στην χρήση τοπικών αλοιφών. Η ποικιλόχρους πυτηρίαση είναι νοσος η οποία μορεί να υποτροπιάσει και παρουσιάζει εποχιακές εξάρσεις.

Comments are closed.