Αισθητική Δερματ/γική Laser

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική καλείται η αισθητική επέμβαση που συμβάλλει στη διόρθωση είτε εκ γεννετής ανωμαλίας είτε επίκτητης βλάβης του πτερυγίου του ωτός (αυτιού). Η αιτίολογία των πεταχτών αυτιών βασίζεται στην έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο. Η επέμβαση ωτοπλαστικής επιτυγχάνεται με μικρή τομή στο πίσω μέρος του αυτιού ώστε να αποκολληθεί το δέρμα από τον χόνδρο που είναι ουσιαστικά ο σκέλετος του αυτιού. Εν συνεχεία διαμορφώνεται ο χόνδρος ο οποίος και καθηλώνεται με την τοποθέτηση ραμμάτων στην κατάλληλη θέση. Κατόπιν τοποθετείται ελαστικός επίδεσμος ενώ τα ράμματα αφαιρούνται εντός 2 εβδομάδων. Μετά την επέμβαση πλαστικής των αυτιών ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε διάστημα 4-5 ημερών.

Comments are closed.